Η Εταιρεία

ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΕΔΡΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 71 & ΗΛΙΔΟΣ 36

ΤΗΛ. 2107454046 - Fax: 2107454034

Α.Φ.Μ.: 095661045 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57775/01/Β/04/292(2008)